Disclaimer


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd te voorkomen en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. PHG Zorg kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

De informatie verstrekt op deze website mag niet verspreid en/of gekopieerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PHG Zorg.