Uw zorg is onze zorg…

PHG Zorg is een organisatie die maatschappelijk werk biedt in de vorm van psychosociale hulp en dienstverlening aan mensen, gericht op het verbeteren van maatschappelijk functioneren en participeren, waarbij de cliënt zelf de regie heeft. PHG Zorg ziet daarbij de gezondheid als het welbevinden van de mens in lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht en is dus meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is niet te vangen in een definitie, maar gebaseerd op persoonlijke beleving. PHG Zorg is er voor iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of met een handicap. Wij streven ernaar om ieders hulp en/of zorgvraag te beantwoorden met als doel: het op peil houden dan wel verbeteren van uw gezondheid en welzijn. Daarnaast wil PHG Zorg een vangnet zijn voor mensen met beperkte zelfredzaamheid en voor diegenen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De vraag van de cliënt is hierbij het vertrekpunt.

PHG Zorg is er voor iedereen

Of u nu jong, oud, ziek, gezond of gehandicapt bent.

Onze partners

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw Zorgwens, Wordt Ons Hoofddoel…